Τρόφιμα – Ποτά

 • CLEANSOLVE HE

  Διαλύτης γρήγορης εξάτμισης, ειδικό για τη βιομηχανία τροφίμων

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • FS FORMULA 10184 NSF

  Αφρώδες καθαριστικό υψηλής αλκαλικότητας.

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • FS FORMULA 3685

  Μη αφρώδες αφαλατικό με βάση φωσφορικό οξύ για C.I.P.

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • FS ISOSAN RTU

  Απολυμαντικό καθαριστικό έτοιμο προς χρήση με βάση οινόπνευμα

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • LUBRALE

  Λιπαντικό λάδι για την βιομηχανία τροφίμων

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • LUBRI DRY NSF

  Ξηρό συνθετικό λιπαντικό για μεταφορικές ταινίες.

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • PROLUBE ALIMBLANCE

  Λευκό γράσο για τη βιομηχανία τροφίμων. Καλή πρόσφυση

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • SANITARY SPRAY

  Εξαιρετικό λιπαντικό- υδροαποθητικό μη σιλικονούχο.

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • SILFOOD AERO

  Σιλικονούχο λιπαντικό. Εγγεγραμμένο στο NSF Η1

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • SPOTLESS GR

  Αλκαλικό απολιπαντικό για τον τομέα ελαιοπαραγωγής

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • STEEL BRITE AERO NSF

  Γυαλιστικό καθαριστικό για inox ατσάλι. Εγγεγραμμένο στο NSF H1

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • ZEP 45 FOOD

  Αντισκωριακό λιπαντικό. Εγγεγραμμένο στο NSF H1

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • ZEP 45 FOODGREASE

  Γράσο με PTFE.

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5