Πλυντήριο πιάτων

 • BRILL RINSE LP 10KG

  Γυαλιστικό για πλυντήριο πιάτων

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • DETERSTOV 12KG

  Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για σκληρό νερό

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • DETERSTOV 6KG

  Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για σκληρό νερό

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • DOSA 2 UNIVERSAL

  Περισταλτική αντλία για τη δοσολογία του απορρυπαντικού και του γυαλιστικού

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • DROPLESS 10LT

  Μη αφρώδες γυαλιστικό για πλυντήριο πιάτων.Πολύ οικονομικό, μπορεί να αραιωθεί από 0,03%

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • DROPLESS 5LT

  Μη αφρώδες γυαλιστικό για πλυντήριο πιάτων. Πολύ οικονομικό, μπορεί να αραιωθεί από 0,03%

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • ECO-MATIC 25KG

  Οικολογικό υγρό απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων (Ecolabel)

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • ECO-MATIC 5KG

  Οικολογικό υγρό απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων (Ecolabel)

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • MD ALU 25KG

  Απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων αλουμινίου και αργύρου

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • RINSE & SHINE (ECO)20LT

  Γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων.

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • RINSE & SHINE (ECO)5LT

  Γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων.

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • SDW3 HARD WATER

  Στερεό καθαριστικό ειδικό για σκληρό νερό, αλκαλικό για πλυντήρια πιάτων

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
 • STAINLESS

  Αφαλατικό καθαριστικό για όλους τους τύπους ειδών υγιεινής.

  Βαθμολογήθηκε με 0 από 5