Επιφάνειες εξοπλισμού

  • DK SAN RTU

    Συμπυκνωμένο   καθαριστικό  –  απολυμαντικό.

    Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
  • ZEP DK SAN (1LT)

    Συμπυκνωμένο καθαριστικό-απολυμαντικό και για τομέα τροφίμων.

    Βαθμολογήθηκε με 0 από 5